bicer@bilancoanaliz.com | (+90) 224 453 3815

> Anasayfa > Vergi Takvimi > NİSAN 2017 VERGİ TAKVİMİ

NİSAN 2017 VERGİ TAKVİMİ

İlk TarihSon TarihKonu
01/04/201710/04/201716-31 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201711/04/201716-31 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201724/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/201724/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/201724/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/201724/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/201724/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/04/201724/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/04/201725/04/20172016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
17/04/201725/04/20171-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201725/04/2017Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/201725/04/2017Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
17/04/201725/04/20171-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/201726/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/201726/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/04/201726/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/201726/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/201726/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/04/201726/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/04/201702/05/20172016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/201702/05/2017Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/201702/05/2017Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/201702/05/2017Mart 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201702/05/20176552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 15. taksit ödemesi
01/04/201731/05/20172016 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)