bicer@bilancoanaliz.com | (+90) 224 453 3815

> Anasayfa > Vergi Takvimi > OCAK 2017 VERGİ TAKVİMİ

OCAK 2017 VERGİ TAKVİMİ

İlk TarihSon TarihKonu
01/12/201602/01/2017Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/201602/01/2017Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/201602/01/2017Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/201602/01/20176552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi
01/12/201602/01/2017Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/201602/01/20172017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/01/201710/01/201716-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/201710/01/201716-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201716/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201716/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201716/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/201716/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201716/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201716/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/201720/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201720/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201720/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201720/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201720/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201720/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/201723/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/201723/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/201723/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/201723/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/01/201724/01/20171-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/201724/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/01/201724/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/01/201725/01/20171-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201726/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/201726/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/201726/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/201726/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/201726/01/2017Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/201726/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/01/201731/01/2017Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/01/201731/01/2017Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/201731/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/201731/01/20172016 Yılında Kullanılan Defterlerin 2017 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/201731/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/201731/01/2017Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/201731/01/20176736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi